艣roda, 01 grudnia 2021 r.  Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
Wa?ne przegl?dy w budownictwie

Dodano: 26.08.2020 17:17 | 92 ods艂on | 0 komentarzy

Przegl?dy okresowe budynk體 to obowi?zek w?a?ciciela czy zarz?dcy budynku. Po nowelizacji ustawy Prawo budowlane w 2016 roku, w niezmienionej formie pozosta?y przepisy zwi?zane z technicznym utrzymaniem obiekt體 oraz przegl?dami budynk體 wynikaj?cymi z tej ustawy. Przepisy prawa nakazuj? w?a?cicielom i zarz?dcom budynk體, aby zlecali wykwalifikowanym osobom przeprowadzanie okresowych i dora?nych kontroli ich stanu technicznego (art. 62 Prawa budowlanego) oraz niezw?ocznie dokonywali napraw, je?li kontrola wyka?e usterki, kt髍e mog?yby zagrozi? ?yciu lub...

Wi臋cej w serwisie www.flesik.pl »Kod z obrazka
KomentarzeKomentarze:
reklama

Copyright 漏 2008 - 2021 nowaplotka.pl  - wszelkie prawa zastrze偶one